Archive: 15 lipca 2015

Projekt Ekhtiar Mahmuda kierowany jest do wszystkich osób, bez względu na wykonywany zawód, typ prowadzonej działalności gospodarczej, czy też branżę, w której świadczone są usługi.

Dążąc do wypromowania własnej firmy na tle innych, jako tej, która budzi zaufanie i wywołuje poczucie prestiżu, potrzebujemy atrakcyjnej reklamy, która przełamie nudne schematy standardowych działań marketingowych i zaciekawi odbiorcę.

Propozycja Al Rayhana, to przykład modernistycznej wizytówki, która ma oddziaływać przede wszystkim poprzez nastrój nowoczesnej doskonałości.